Facebook

MIX ZIMSKA LIGA 2017/2018

 
1. KOLO2. KOLO3. KOLO4. KOLO5. KOLO6. KOLO7. KOLO8. KOLO9. KOLO10. KOLO11. KOLO
DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM
28.10.2017 18.11.2017 26.11.2017 9.12.2017 13.1.2018 20.1.2018 3.2.2018 18.2.2018 25.2.2018 4.3.2018 17.3.2018
1* URA 2* URA 3* URA 1* URA 1* URA 7* URA 8* URA 9* URA 1* URA 11* URA 1*  URA
1-4 12-14 1-2 14-16 1-3 10-12 1-5 12-14 1-6 14-16 1-7 16-18 1-8 12-14 1-9 10-12 1-10 14-16 1-11 12-14 1-12 14-16 
2* URA 4* URA 4* URA 11* URA 2* URA 9* URA 12* URA 6*  URA 2* URA 7* URA 2* URA
2-10 12-14 3-4 10-12 2-4 14-16 2-11 12-14 2-5 10-12 2-9 18-20 2-12 14-16 2-6 10-12  2-8 12-14 2-7 10-12 2-3 14-16
3*  URA 12* URA 11* URA 6* URA 3* URA 3* URA 11*  URA 7* URA 5* URA 3* URA 5* URA
3-9 10-12  5-12 14-16 11-5 12-14 3-6 10-12 3-10 12-14 3-12 20-22 3-11 10-12  3-7 12-14 3-5 12-14 3-8 12-14 4-5 10-12
5* URA 6* URA 8* URA 4*  URA 9* URA 4* URA 10* URA 4* URA 11* URA 12* URA 6* URA
5-6 10-12 6-7 12-14 8-6 10-12 4-7  14-16 4-9 10-12 4-6 18-20 10-4 12-14 4-8 12-14 4-11 10-12 4-12 14-16 6-11 12-14
  URA 10* URA 10*  URA 8* URA 7* URA 8* URA 6* URA 5* URA 12* URA 5*  URA 7* URA
7-P   8-10 10-12 10-7 12-14  8-9 10-12 7-11 12-14 5-8 16-18 9-6 14-16 5-10 14-16 6-12 14-16 5-9 14-16  7-8 10-12
8* URA 9*  URA 12* URA 10* URA 12*  URA 10*  URA 5*  URA 11*  URA 7*  URA 10*  URA 9*  URA
11-8 14-16 9-11 12-14 9-12 14-16 10-12 14-16 8-12 14-16  10-11 20-22  5-7 10-12 11-12 14-16 9-7  10-12 6-10 10-12 9-10 12-14


PREBERI: Pravila igranja v MIX teniški zimski ligi v dvojicah

EKIPA 1
T: 041-643-517 :: I: Stanko V.
                           :: I: Pergar
                           :: I: Perkovič

EKIPA 7
T: 031-523-360 :: I: Kožar.
T: 041-672-796 :: I: Šušnjara

EKIPA 2
T: 041-515-055 :: I: Regent A.
                           :: I: Ogrič B.
                           :: I: Ogrič M.

EKIPA 8
T: 041-722-228 :: I: Valjavec T.
T: 041-664-467 :: I: Vajda

EKIPA 3
T: 031-555-004 :: I: Žižek
T: 051-412-504 :: I: Pajenk


EKIPA 9
T: 041-518-893 :: I: Župan Brezovnik
T: 041-318-667 :: I: Puš

EKIPA 4
T: 041-306-061 :: I: Zavadlav
                           :: I: Virant
T: 041-365-514 :: I: Štemberger


EKIPA 10

T: 051-634-726:: I: Jeras K.
                           :: I: Pavšič
                           :: I: Simonič G.

EKIPA 5
T: 031-799-321 :: I: Tome B.
T: 051-669-791 :: I: Smrekar G. 


EKIPA 11

T: 051-634-726 :: I: Kavčič B.
T: 041-666-829 :: I: Veras

EKIPA 6
T: 031-266-667 :: I: Zakršnik M.
T: 041-777-699 :: I: Gabor 


EKIPA 12

T: 051-634-726 :: I: Župan M.
                           :: I: Marter P.

 

Rezultati MIX zimska liga